Kayıtlar

Hayalin Fizibilitesi

Hayalin Fizibilitesi,
Neler gelmiyor aklımıza hayal deyince, değilmi? Aklımız erdiğinden itibaren sahip olmadığımız ve ulaşmaya çalıştığımız şeyleri zihnimizde tasarlayıp, kurgulayıp, modelleyip bunlara mümkün olabildiğince kısa zamanda ulaşabilmek üzerine ne hayaller ne hayaller. Şöyle dönüp bir baksak neler hayal etmişizdir çocukluğumuzdan bugüne ve yine şöyle bir baksak bunların ne kadarı gerçekleşmiştir. Hayalleriniz ile yatıp hayalleriniz ile kalktığınız zamanları şöyle bir hatırlarmısınız? Ve ulaştığınızda yaşamayı hayal ettiğiniz mutlulukları? Ama işin birde öbür tarafını, yani ulaşamadığınızda yaşadığınız hayal kırıklıklarını ve mutsuzlukları.
"Hayallerinin Peşinden Koş" diye söyleyenler çoktur etrafımızda, hayalin hayal olarak kalma olasılığını düşünmeden, gerçekleşme yüzdesini öngörmeden, HAYALİN FİZİBİLİTESİ' ni yapmadan bize hayal dünyamız ile ilgili gaz verenler çoktur. Ancak biz hayallerimizin fizibilitesini yapmadan peşinde koştuğumuz hayellerle zaman zaman …